| Nederlands | English | Deutsch |
Home
Verkoop
Inkoop
Contact
Gebruiksrechten
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of (een poging tot) oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of gebruikersaccounts voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Tevens kunnen wij besluiten aangifte te doen bij de politie.

Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden. DOGEMA BV stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Powered by Cool Pixels