| Nederlands | English | Deutsch |
Home
Verkoop
Inkoop
Contact
Disclaimer
Deze website bevat mogelijk andere eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten.

De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. DOGEMA BV kan tevens te allen tijde zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in haar producten, dienstverlening en/of andere beschreven informatie. 

DOGEMA BV aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die op de website wordt verschaft en het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. Door informatie te verstrekken, verleent DOGEMA BV geen enkele licentie voor enig auteursrecht, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht.

Powered by Cool Pixels